تأثیر شادی و نشاط بر یادگیری دانش آموزان

نشاط و شادکامی باعث می‌شود ذهن انسان پویا، زبانش گویا و استعدادش شکوفا گردد. در مدارس پویا، امید به زندگی، موفقیت و کنجکاوی، شادی و طراوت تحصیلی، برانگیزنده و تحقق دهنده استعدادها و نیازهای فطری و مقتضیات آتی دانش آموزان است.

کلیک کنید

خلاقیت درآموزش

اموزش جذاب آموزشی است که همراه باشادی وبیدارکردن ذهن خواب باشدودربچه هانشاط ایجادکند.

کلیک کنید

به نام خالق بچه ها

به نام اوکه بهترین است.اوکه مهربان است ومهربانی رادوست دارد.من یک معلمم باعشق وعلاقه ای که به تدریس وآموزش دارم.معلم پایه ی سوم که درطول10سال تدریسم تمام دانش آموزانم تمایل ادامه درپایه چهارم بامن راداشتند که این برای من بسیار باارزش است چون متوجه میشوم علاوه برآموزش درپرورش ذهن وفکردانش آموزهم تاثیرگذاربوده ام.درتمام طول تدریسم هم خودم ازتدریس لذت میبردم وهم شاگردانم چون آموزش باکسب لذت آن همراه است.
بیشتر بدانیم

فایل های آموزشی

این فایل ها شامل صداهای ضبط شده به همراه آهنگ است که شامل معنی قرآن به صورت کلمه به کلمه ومعنی دعاهای زیبا وتاثیر گذار است .تعدادی فایل آموزش خلاق نیز داریم که برای افزایش انگیزه مطالعه بچه ها باروش های متنوع یادگیری تدوین شده است.تعدادی فیلم هم ازبچه های خلاق ایران زمین داریم که درگوشه کنار ایران زندگی میکنند ودارای استعدادهای ناب وزیبایی هستند.

10000ریال

تدریس 118ریاضی سوم

تدریس 118ریاضی سوم

20000ریال

فصل12علوم

فصل12علوم

10000ریال

درس۶اجتماعی

درس۶اجتماعی

10000ریال

تدریس صفحه۱۰۹،۱۱۰ریاضی

تدریس صفحه۱۰۹،۱۱۰ریاضی

پاسخ به سوالات متداول

هدف من این است که تجربیاتی که خودم ازآموزش کسب کردم رادراختیارهمه قراردهم تاامرآموزش به جای اجباری بودن به حالت اختیاری آموزشی دربیاید.که درطی آن هم معلم ازآموزش خود لذت ببرد وهم دانش آموز، این سایت برای والدین هم که به امر اموزش فرزندان خود اهمیت میدهند بسیارمفیدخواهدبود..
هرکاری که بالذت توام نباشد به موفقیت لازم نمیرسد مازندگی میکنیم تاازگذرآن لذت ببریم باید این مسیله رابدانیم که لذت بردن یازیادگیری یکی ازعوامل مهم درامرآموزش است

ارتباط با ما

شما میتوانید از طریق فرم ارتباطی با ما در ارتباط باشید.

آخرین مقالات